0904 280 310
Back
Next
Autoškola BB Sereď, Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenia týchto skupín:
   

AM      - minimálny vek 15 rokov - motocykle do 50 cm3, max. rýchlosť 45 km/h
A1       - minimálny vek 16 rokov - motocykle do 125 cm3, výkon do 11 kW,alebo pomer kW/kg01
A 2      - minimálny vek 18 rokov - zdvihivý objem viac ako 400 cm3, výkon do 35kW,
              alebo pomer kW/kg02
A         - minimálny vek 24 rokov - zdvihový objem viac ako 600 cm3, výkon nad 35kW
B         - minimálny vek 18 rokov, alebo 17 rokov s podmienkou jazdenia s poverenou osobou -        
              vozidlá skupiny M1, N1 do celkovej hmotnosti 3500 kg.
              Táto skupina obsahuje skupinu vodičského oprávnenia B1 a AM
            - vysokozdvižný motorový vozík

Autoškola BB Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie  na profesionálnej úrovni, bez stresov a v príjemnom prostredí. Pri výučbe zákona o cestnej premávke, praktickom riešení dopravných situácií v križovatkách, základných návykov vo vedení osobného motorového vozidla ako aj pri praktických jazdách priamo v cestnej premávke sa snažíme uplatniť získané dlhoročné skúsenosti.

Začiatok kurzu
každú stredu
o 15.30 hod
.
Copyright © 2017 Autoškola BB  Peter Urbánek. Všetky práva vyhradené.
Autoškola BB

M.R.Štefánika2159/9

926 01 Sereď

0904 280 310

info@autoskolaurbanek.sk
WYSIWYG Web Builder