0904 280 310
Back
Next

Autoškola BB Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B (ktorej súčasťou sú skupiny AM, B1) na profesionálnej úrovni, bez stresov a v príjemnom prostredí. Pri výučbe zákona o cestnej premávke, praktickom riešení dopravných situácií v križovatkách, základných návykov vo vedení osobného motorového vozidla ako aj pri praktických jazdách priamo v cestnej premávke sa snažíme uplatniť získané dlhoročné skúsenosti.
Naše skúsenosti nám potvrdili, že kvalita a cena kurzu musia byť v rovnováhe.
Taktiež Vám ponúkame aj kondičné jazdy, ktoré sú určené pre tých záujemcov, ktorí sa chcú zdokonaľovať vo vedení motorového vozidla a majú vodičské oprávnenie minimálne skupiny B.
Vieme, že podstatná časť Vás — žiadateľov, je schopná úspešne zvládnuť teoretickú prípravu v autoškole. Dôležitejšie je ale to, aby ste sa cítili bezpečne a spokojne v motorovom vozidle priamo na ceste, kde budete tráviť podstatnú časť svojho života. Prioritou je preto pre nás kvalitne absolvovaný kurz v našej autoškole. Preto sa Vám budeme snažiť skoordinovať teóriu s praxou a nadväzne na to Vám umožniť úspešne vykonať skúšku žiadateľa o vodičské oprávnenia.

Začiatok kurzu
každú stredu
o 15.30 hod
.
Copyright © 2017 Autoškola BB  Peter Urbánek. Všetky práva vyhradené.
Autoškola BB

M.R.Štefánika2159/9

926 01 Sereď

0904 280 310

info@autoskolaurbanek.sk
WYSIWYG Web Builder