0904 280 310
Back
Next
Zabezpečíme pre Vás:
- kontrolu orginality motorových vozidiel
- psychotesty
- kurzy prvej pomoci pre žiadatežov o vodičské    
  oprávnenie a vodičov
- súdnoznalecké posudky:
    - odhad hodnoty motorových vozidiel
    - odhad hodnoty historických vozidiel (aj bicykel)
- školenia BOZP
Autoškola BB Sereď - Peter Urbánek
Autoškola BB Sereď - Peter Urbánek
Začiatok kurzu
každú stredu
o 15.30 hod
.
Copyright Š 2017 Autoškola BB  Peter Urbánek. Všetky práva vyhradené.
Autoškola BB

M.R.Štefánika2159/9

926 01 Sereď

0904 280 310

info@autoskolaurbanek.sk
WYSIWYG Web Builder